فروشگاه هفت آسمان

خدمتی جدید از هفت آسمان

فروشگاه هفت آسمان

خدمتی جدید از هفت آسمان

تبلیغات

دوربین دو چشمی چیست؟

پنجشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۳، ۰۹:۰۶ ب.ظ

یک دوربین دوچشمی را می توان به صورت دو تلسکوپ شکستی کوچک کاملا" مشابه دانست که هر کدام برای یک چشم استفاده می شود.

____________________

یک دوربین دوچشمی را می توان به صورت دو تلسکوپ شکستی کوچک کاملا" مشابه دانست که هر کدام برای یک چشم استفاده می شود.شکل ویژه(زیگزاگ مانند) دوربین دوچشمی ناشی از وجود 4 عدد منشور 90درجه است که بصورت جفتی در مسیر نور هرکدام از عدسی های شیی قرار گرفته اند(این ترکیب منشور با نام porro prismشناخته می شود).با وجود این منشورها تصویر به صورت مستقیم درمی آید.توان دوربینهای دوچشمی بصورت ضرب دو عدد نوشته می شود که اولی نشاندهنده مقدار بزرگنمایی ودیگری نشاندهنده مقدار قطر عدسی شیی بر حسب میلیمتر است .برای مثال یک دور بین با مشخصات 50*10 یعنی مقدار بزرگنمایی آن  ده برابر واندازه قطر عدسی نیز 50 میلیمتر است. با چنین دوربینی تصویری که از فاصله 1000 متری می بینیم همان تصویری است که با چشم غیر مسلح از فاصله 100 متری می بینیم.هرچه اندازه عدسی بزرگ تر باشد از جسم مورد نظر جزییات ووضوح بیشتری را شاهد خواهیم بود اما در مورد بزرگنمایی این موضوع برعکس است٬ یعنی هرچه میزان بزرگنمایی یک دوربین با قطر عدسی مشخص بیشترشود کیفیت تصویر افت می کند.

رابطه قطر عدسی دریک دوربین بامیزان جمع آوری نور   مربعی است یعنی برای مثال با افزایش دوبرابر قطر عدسی میزان جمع آوری نور چهار برابر می شود. یک دوربین 50*8 نسبت به دوربین 30*8  به اندازه 2.8 (یا مربع حاصل تقسیم 25 بر 9)برابر نور بیشتری جمع آوری می کند.درواقع در دوربین 50*8 همه چیز به اندازه 2.8 برابر روشن تر از دوربین 30*8 دیده می شود.این مقدار برای یک منجم به این معناست که هر ستاره 1.1 قدر روشن تر دیده می شود(با توجه به اینکه تفاوت درخشندگی هر قدر نسبت به بعدی 2.512 برابر است) به بیان دیگر اگر دوربین 30*8 بتواند ستاره ای حداکثر از قدر 5 را ببیند دوربین 50* 8 می تواند ستاره ای از قدر 6.1 را در همان شرایط ببیند.

حداقل قطردهانه دوربینهای دوچشمی مناسب رصد 40 میلیمتر وحداقل بزرگنمایی مناسب هم 7 برابر است.

میدان دید دوربینهای دوچشمی :عبارت است از مقداری از پهنه آسمان (یا زمین) که توسط دوربین دوچشمی در برابر چشمانمان قرار می گیرد وبرای بیان آن از واحد درجه استفاده می شود.اندازه میدان دید چشم غیر مسلح در حالت ایده آل 180 ودر حالت معمول 140 درجه است.بطور کلی رابطه میدان دید وبزرگنمایی بصورت وارونه است وبا افزایش یکی دیگری کاهش می یابد.برای مثال میدان دید دوربین 60*20 حدود 3 درجه ومیدان دید دوربین 70*15 حدود 4.4 درجه است.اغلب سازندگان دوربین ها اندازه میدان دید را به صورت پهنا بر حسب فوت در فاصله 1000 یارد بیان می کنند.این بدان معناست که منظره ای که از درون دوربین وفاصله 1000 یاردی می بینیم دارای پهنای x فوت است.برای مثال ممکن است برروی دوربینی اندازه میدان به صورت مقابل نوشته شده باشد:315 feet at 1000 yard معنای آن این است که منظره ای که در فاصله 1000 یاردی ماست واز درون دوربین شاهد آن هستیم دارای عرضی برابر 315 فوت می باشد.

برای تبدیل این واحد به درجه عدد برحسب فوت را بر 52.5 تقسیم می کنیم.درمورد مثال ذکر شده میدان دید به صورت مقابل بدست می آید:6=52.5/315 پس میدان دید 6 درجه است.

در دوربینهای روسی این معیار بر حسب متر بیان می شود.برای مثال برروی دوربین 60*20 روسی چنین نوشته شده است:62m at 1000 m که همچون مورد قبل بیانگر این است که دارای پهنایی برابر با 62 متر است.برای تبدیل این واحد به درجه کافیست پهنای بر حسب متر را بر 20 تقسیم کنید:3.1=20/62 یعنی میدان دید این دوربین 3.1 درجه است.

روشی عملی برای اندازه گیری میدان دید دوربین دوچشمی وجود دارد وآن این است که سعی کنیم شب هنگام دو ستاره معروف وپرنور آسمان را از میان انبوه ستارگان پیدا کنیم که دقیقا" در دو طرف میدان دید دوربین قرار بگیرند یعنی فاصله زاویه ای آن دو ستاره به اندازه میدان دید دوربین ماباشد.روشن است که فاصله زاویه ای دو ستاره با میدان دید دوربین برابر است در ادامه به یک نقشه ستاره ای مراجعه کرده وفاصله آندو را بدست می آوریم.

حد عملی اندازه میدان دید دوربین از تقسیم عدد 65 بر بزرگنمایی بدست می آید.بنابراین بزرگترین میدان دید دوربینی با بزرگنمایی 10 برابر 6.5 درجه است:6.5=10/65

بدلیل اینکه میدان دید دوربینهای دوچشمی بسیار بیشتر از تلسکوپ می باشد(در حدود 5/1 تا 5 درجه) برای  بعضی از کارهای ستاره شناسی مانند رویت هلال ماه نو ورصد دنباله دارها  بسیار سودمند است.مشاهده مناظر طبیعی با یک دور بین دوچشمی بسیار لذت بخش است.

مردمک خروجی :مردمک خروجی اندازه یا قطرپرتو توری (بر حسب میلیمتر ) است که از چشمی دوربین دوچشمی خارج می شود وبرای اندازه گیری آن می بایست قطر عدسی شیی را بر بزرگنمایی تقسیم کنیم.برای مثال قطر مردمک خروجی در دوربین 50*10 برابر 5 میلیمتر است.هرچه این اندازه به میزان گشودگی مردمک چشم ما درزمان رصد (حدود 6 میلیمتر) نزدیکتر باشد می توانیم امیدوارباشیم که در حال بهره گیری از حداکثر بازدهی ابزار وچشممان هستیم.

راحتی چشم:بیانگر فاصله ای است که چشمان ما می تواند از چشمی دوربین داشته باشد به نحوی که کل میدان دید را به وضوح وآسانی مشاهده کنیم.هر چه مقدار آن بیشتر باشد کار با دوربین راحت تر است.این مورد به خصوص برای افرادی که از عینک استفاده می کنند اهمیت دارد.درحالت معمول فاصله میانگین چشمان انسان از قسمت داخلی لنز عینک حدود 12 تا 14 میلیمتر است علاوه بر این ضخامت عدسی عینک نیز در حدود 4 تا 6 میلیمتر است.در این صورت برای افرادی که از عینک استفاده می کنند این پرامتر باید حداقل بین 16 تا 20 میلیمتر باشد.توجه داشته باشید که با افزایش میدان دید ٬فاصله راحتی کاهش می یابد.

اندود اپتیک:اندود اجزای دوچشمی از قبیل عدسی شیی عدسی چشمی ومنشورهای مورد استفاده باعث کاهش میزان جذب وانعکاس نور در آنها شده وبیشتر نور دریافتی را از خود عبورمی دهد.انعکاس نور در دوربینهای دوچشمی از جمله معایب این ابزار است.یک قطعه شیشه معمولی حدود 4تا 5 درصد نور را بازتاب می کند.این انعکاسها باعث ایجاد تصاویری شبه گون شده واز کیفیت تصویر می کاهد.با اندود عدسیها می توان انعکاس نور را 50 درصد یا حتی بیشتر کاهش داد.

درصورتی که یک سطح از شیشه را با لایه نازکی از MgF2  (فلورید منیزیم)بپوشانیم میزان انعکاس نور به 1.5 تا 2 درصد کاهش می یابد.با اندود چند لایه یا multi coatings می توان میزان انعکاس را به 0.25 تا 0.5 درصدکاهش داد.یک روش ساده برای بررسی نوع اندود دوربین این است که دست خود را پشت عدسی چشمی قرار دهیم وبه عدسی شیی نگاه کنیم٬می توان بازتاب چهره خود را دید.در دوربین های با اندود مناسب به طور قطع بازتاب کمتری را خواهیم دید.کار دیگری که می توان انجام داد توجه به رنگ اندود است.البته این آزمایش دقت چندانی ندارد اما تاحدودی می تواند مفید باشد.به طور کلی اندودهای به رنگ سبزوبنفش بهترین نوع اندود برای دوربینها دوچشمی است که کمتر از 0.5 درصد نور را جذب میکند.اندودهای به رنگ زرد٬نارنجی وقرمز چندان مناسب نیستندومقدار زیادی از نور ورودی را جذب می کنند وعلاوه بر آن تصاویر دریافتی هم رنگ مایل به آبی خواهند داشت.با این حال نمی توان درباره کیفیت اندود یک دوربین تنها به وسیله رنگ آن با اطمینان قضاوت کرد.

توان تفکیک:این عامل فاکتوری است که میزان توانایی دوربین برای یافتن جزییات را به ما نشان می دهد.علاوه بر این با افزایش این توانایی رنگهای تصویر وضوح وشدت بیشتری خواهند داشت.توان تفکیک با تغییر اندازه شیی تغییر می کند.هرچه قطر شیی بیشتر باشد جزییات بیشتری را خواهیم دید.واحد بیان توان تقکیک ثانیه قوسی است.هرچه این مقدار کمتر باشد توان تفکیک بالاتر است.توان تفکیک چشمان انسان در حدود یک دقیقه قوسی است.رابطه تئوری یافتن توان تفکیک دوربین از تقسیم عدد 116 بر قطر شیی بدست می آید.برای مثال توان تفکیک دوربینی با قطر شیی50 میلیمتر حدود 2.3 ثانیه قوسی است.گفتنی است این مقدار تئوری است در حالیکه در عمل این مقدار می تواند با توجه به کیفیت اپتیک شرایط جوی وتوان چشم افراد تغییر نماید.

میزان انحنای میدان:در اغلب دوربینهای دوچشمی پس از انجام تنظیمات مربوط به تیز کردن تصویر اجسام در کناره های میدان دید تصویر کمی آشفته وخارج از تنظیم به نظر می رسد که مقدار آن به کیفیت اپتیکی ابزار بستگی دارد.برای تنظیم نمودن تصویر این قسمتها باید مقداری پیچ تنظیم تصویر را بچرخانیم که موجب بهم خوردن تصویر در مناطق مرکزی خواهد شد.بعد از تنظیم تصویر در مناطق مرکزی میدان دید هرچه ضخامت ناحیه کناری میدان که دارای تصویر نامناسب است کمتر باشد کیفیت دوربین بیشتر است.معمولا" بیان می شود اگر ضخامت ناحیه با تصویر غیرقابل قبول یک چهلم منطقه با تصویر قابل قبول باشد کیفیت سیستم در حد مناسب است.بطور کلی هرچه مقدار چرخاندن پیچ تنظیم برای مشاهده مناطق مختلف تصویر کمتر باشد کیفیت دوربین بالاتر است.در برخی از دوربینهای با کیفیت عالی به سختی می توان انحنای میدان را تشخیص داد وکل میدان دید واضح دیده می شود.

میزان اعوجاج تصویر:جسم عمودی یا افقی (همچون یک دکل مخابراتی)را درمیدان دید دوربین بیاوریدوبا جاروب کردن آن توسط دوربین بررسی کنید که آیا خم شدگی یا انحرافی در شکل واقعی آن در داخل میدان دید وبه خصوص در لبه های تصویر به چشم می خورد یا خیر.تشخیص این ایراد در دوربینها بسیار مشکل است.اعوجاج در دوربینهایی که از سطح کیفی پایینی برخوردارند بیستر خود را نشان می دهد.

میزان ابیراهی رنگی:برای بررسی این خطا با دوربین به موضوعاتی نگاه می کنیم که به دو قسمت تاریک وروشن تقسیم می شوند همچون شاخه های تیره درختان یا لبه دیوار یک ساختمان در برابر آسمان روشن.اگر در لبه های این اجسام نوارهای قرمز وآبی می بینید بدانید که دوربین دارای این خطا است.همه دوربینها به نوعی دچار این خطا هستند اما بسته به کیفیت اپتیک دستگاه مقدار آن متفاوت است.

توانایی تنظیم دقیق(فوکوس) یا قابلیت نقطه ای کردن ستارگان:یک ستاره روشن را هدف گیری کنید سپس دوربین را با چرخاندن پیچ تنظیم تصویر از حالت تنظیم در بیاورید وبا دقت به شکل پخش شدگی نور ستاره نگاه کنید.هرچه این شکل به دایره نزدیک تر باشد درزمان تنظیم دقیق ستاره را نقطه ای تر وهرچه بیضی تر باشد هنگام تنظیم دقیق ستاره رابه شکل یک نقطه شبیه خط خواهیم دید.آشکاراست که هرچه کیفیت دستگاه بیشتر باشد قابلیت نقطه ای کردن نور ستاره در آن بیشتر بوده وپخش شدگی نور درآن به دایره نزدیک تر خواهد بود.

میزان جذب نور توسط ابزار:بسته به نوع عدسی ها ومنشور ها وبقیه قطعات نوری دوربین مقداری از نور وارده به دوربین طی عبور از قسمتهای مختلف از بین می رود.هرچه این مقدار بیشتر باشد تصویر خروجی از عدسی چشمی دوربین تاریک تر بوده وبا حقیقت فاصله خواهد داشت.همین طور گاهی اندود دوربین باعث می شود که زمینه تصویر به رنگ خاصی متمایل باشد.برای مثال در اغلب دوربینهایی که رنگ اندودشان قرمز نارنجی وزرد است رنگ زمینه تصویر متمایل به آبی واز حالت حقیقی قدری کدرتر است.همین طور در تصویر اکثر دوربینهای روسی رنگ زمینه تصویر متمایل به زرد است که البته با گذشت زمان وکارکرد بیشتر دوربین به نظر می رسد که این کدورت افزایش می یابد.اما در دوربینهای با کیفیت اندود عالی ونیز دوربینهایی که از منشور های BAK_4 استفاده می کنند تصویر خروجی بسیار به حقیقت نزدیک خواهد بود.در دوربینی که مقدار جذب نور آن بالا است آسمان قدری تاریک تر از آنچه با چشم غیر مسلح دیده می شود به نظر می رسد.

بطور کلی مزیت دوربینهای شکاری یا دوچشمی نسبت به تلسکوپ عبارتند از:1-حمل ونقل آسان 2-بهره گیری از توان هردوچشم در هنگام رصد 3-طرز کار ساده 4-میدان دید باز 5-مستقیم بودن تصویر 6-استفاده از عدسی واندود مناسب در ساختار آنها سبب شده تا تصاویری بسیار واضح وsharp  ارایه دهند. 7- نصب سریع جهت استفاده 8- پایین بودن قیمت دوربینهای دوچشمی

مزایای دوربینهای دوچشمی نسبت به تلسکوپ باعث شده که هم اکنون ابزار اصلی شکارچیان هلال های جوان باشند.در واقع بجز در هنگام رصد هلال های بسیار بحرانی وبا فاز کمتر ازنیم درصد استفاده از تلسکوپ الزامی ندارد.

در کنار تمام خوبیهای آنها ایرادهایی نیز بر آنها وارد است :1-عدم امکان تعویض عدسی چشمی جهت دست یابی به بزرگنمایی های متفاوت 2-محدودیت در کار عکاسی 3- خارج شدن از حالت هم خطی در صورت افتادن بر زمین 4-عدم امکان استفاده از موتور ردیاب برای تعقیب اجرام سماوی 5- قیمت بسیار زیاد دوربینهای با عدسی شیی بزرگ 6-محدودیت ساخت نمونه های بزرگ دوربین دوچشمی 7-عدم امکان استقرار بر سه پایه در بسیاری از نمونه ها


منبع: مقاله ای از آقای کاظم کوکرم

            مطالبی درباره دوربین دو چشمی از سایت تلسکوپ دات آی آر

معمولاً دوربین‌های دوچشمی قابلیت‌های بسیار متفاوتی دارند و افراد برای کارهای متفاوتی از آنها استفاده می‌کنند.

شاید بهتر است که این کارایی‌های متفاوت را تقسیم‌بندی‌ کنیم. دوربین‌های دوچشمی پرنده‌نگری، شکاری و نجومی:

این تقسیم بندی به معنای این نیست که این دوربین‌ها بسیار خاص‌اند و تفاوت‌های بسیار چشمگیری نسبت به یکدیگر دارند بلکه ممکن است یک دوربین دو چشمی شکاری هم برای رصد اجرام آسمانی استفاده شود یا یک دوربین پرنده‌نگری برای استفاده در هنگام دیدن حیوانات و پستانداران دیگر نیز کاملاً‌ مناسب باشد. به هر ترتیب شاید تقسیم بندی‌های گوناگونی برای این کار وجود داشته باشد ولی به نظر می‌رسد که این ساده‌ترین تقسیم‌بندی برای خوانندگان خواهد بود.

دوربین‌های دوچشمی شکاری بخاطر قابلیت‌های متفاوتی که دارند از دیگر دوربین‌ها مجزا می‌شوند. این دوربین‌ها بایستی در شرایط مرطوب و سخت در هنگام ماهیگیری، شکار و طبیعت‌گردی مقاوم باشند.

این ابزارها بایستی مقاوم در مقابل نفوذ آب باشد و عایق‌بندی مناسبی داشته باشند. روی بدنه این دوربین‌ها بایستی روکش‌های لاستیکی مناسبی قرار بگیرد و اگر با گاز نیتروژن درون بدنه پرشده باشد این ابزار ضد آب و ضد بخار خواهد بود. البته اکثر دوربین‌های دوچشمی نظامی این قابلیت‌ها را دارند اما وزن آنها سنگین‌تر است. اگر می‌خواهید تصاویری شفاف و واضح را در دوربین دوچشمی خود شاهد باشید بهتر است از شیشه‌های BAK-4 در آن استفاده شده باشد.

بایستی روی تمام قطعات اپتیکی دوربین دوچشمی لایه‌های چند تایی و کاملی از مواد مختلف اندود شده باشد تا مقاومت و کیفیت آنها بالاتر رود. روی بدنه تمامی دوربین‌های دوچشمی که برای مصارف فضای باز استفاده می‌شوند، اعدادی مانند 42×8 یا 50×10 حک شده است. که رقم اول برای بزرگنمایی و رقم دوم قطر عدسی شیئی به میلی‌متر خواهد بود. با دوچشمی که 8 برابر بزرگنمایی دارد می‌خواهیم با آن سوژه‌ایی در 24 متری ببینیم توانایی نزدیک کردن آن جرم را تا 3 متری خواهد داشت. برای مثال دوربین دوچشمی 42×8 که برای شب، صبحدم هنگام غروب و یا هر زمانی که نور طبیعی کم است بسیار مناسب است.

***

اگر به جنگل یا بیشه و بوته‌زار می‌روید نور طبیعی اندکی خواهید داشت پس بزرگنمایی 8 برابر برای کار شما بسیار مناسب خواهد بود. در محیط‌های پرنور و باز بزرگنمایی 10 برابر مناسب‌ترین انتخاب خواهد بود پس در این صورت دوربین‌دوچشمی 42×10 توصیه می‌شود چرا که مسافتهای دورتری را می‌توانید با آن ببینید.

بیشتر پرنده نگران بزرگنمایی 7، 8 یا 10 برابر را برای دوربین دوچشمی خود انتخاب می‌کنند پس چرا همه علاقه‌مندان به بزرگنمایی بیشترند درست که سوژه به شما نزدیکتر خواهد شد ولی اشکالاتی هم بوجود خواهد آمد.

بزرگنمایی کمتر در دوربین دوچشمی باعث میدان دید ظاهری بیشتری خواهد شد و بزرگنمایی بیشتر میدان دید کمتری در اختیارمان قرار می‌دهد پس در یک دوربین دوچشمی 50×7 بیشتر از یک دوربین 50×10سوژه‌ها را خواهیم دید. پس برای دیدن یک پرنده در دوربینی که بزرگنمایی کمتری دارد شانس بیشتری هم داریم اگر دسته‌ای از پرنده‌ها را در میان دید دوربین دوچشمی خود دارید آن دوربینی که 7 برابر بزرگنمایی دارد (نسبت به دوربینی با بزرگنمایی 10 برابر) تعداد بیشتری از این موجودات زیبا را نشان خواهد داد.

در مقایسه دوربین 50×7 یا دوربینی دوچشمی 50×10 (باقطر عدسی شیئی مشترک) دوربینی که بزرگنمایی کمتری دارد شفافیت تصویر بیشتری خواهد داشت و بخصوص در شرایطی که نور طبیعی کم است دوربینی که بزرگنمایی کمتر دارد تصویری واضح‌تر و شفاف‌تر خواهد داشت.

پس در پرنده‌نگری بزرگنمایی بیشتر مشکلات زیر را بوجود خواهد آورد:

1- میدان دید ظاهری کمتر

2- نور کمتر

3- لرزش بیشتر تصاویر و فشار بیشتری که در نگهداشتن دوربین به دست شما می‌آید.

4- سنگین‌تر بودن دوربین‌ دوچشمی

5- تنظیم فوکوس سخت‌تر تصاویر

6- زمان بیشتری که برای تنظیم (فوکوس) تصاویر هدر می‌رود. با همه این توضیحات اگر بخواهیم بزرگنمایی 10 برابر را به 7 یا 8 برابر ترجیح دهیم بایستی دوربین خود را برای کاربردهای زیر را انتخاب کرده باشیم:

1- دیدن پرندگان نظیر پرندگان آبچر و شکارچی در مسافتهای طولانی

2- دیدن پرندگان در محیط‌های باز

3- دیدن پرندگان که روی آب شناورند

اگر می‌خواهید بزرگنمایی بیش از ده برابر داشته باشید بهتر است از تک چشمی‌ها استفاده کنید که عموماً بزرگنمایی متغییری بین 18 برابر تا 90 برابر دارند البته این ابزار نیاز به سه‌پایه محکم عکاسی هم دارد.

اگر می‌خواهید هر دو منظور شما یعنی دیدن پرندگان در محیط باز و مسافت‌های دورتر و دید پرندگان در جنگل و محیط‌های کم نور تامین شود دو دوربین دوچشمی با بزرگنمایی‌های متفاوت مناسب خواهند بود.

بهتر است قبل از خرید تصمیم بگیریم که چه انتظاری از دوربین دوچشمی خود داریم. آیا جزئیات بیشتر یا شفافیت تصویر بهتر می‌خواهیم؟ آیا سبک و سنگینی برایمان مهم است؟

آیا دستان کم زور و لرزان داریم؟ اصلاً پیدا کردن یک پرنده با دوربین دو چشمی برایمان ساده‌ است یا سخت؟ در این صورت بهتر است دوربینی با میدان دید بسته یا باز داشته‌ باشیم؟

بهتر است ابتدا دوربین‌های دو چشمی دوستان خود را برای مدتی کوتاه قرض بگیرید تا بفهمید که چگونه دوربینی می‌خواهید و چه خواسته‌هایی از آنها دارید؟

توجه کنید که دومین عدد در دوربین‌‌های دوچشمی قطر عدسی شیئی به میلی‌متر است.

عدسی شیئی همان قطعه بزرگ، جلویی و دوتایی است که در لوله‌های دوربین دوچشمی می‌بینید. پس 42×8 یعنی این که اندازه این عدسی 42 میلی‌متر است. اصلاً چرا این مطلب مهم است؟

چون این محل ورودی نور به دوربین ماست چون هرچه بزرگتر باشد قدرت جمع‌آوری نور افزایش می‌یابدو تصاویر روشن‌تری از سوژه در اختیارمان قرار می‌گیرد پس رنگ‌آمیزی بهتر و کامل‌تری هم در تصاویر رویت می‌شود.

پس چرا دوربین دوچشمی بزرگترین عدسی شیئی ممکن را انتخاب نکنیم؟

هرچه عدسی بزرگتر باشد دوربین دوچشمی سنگین‌تر و لرزش آن در دستان شما بیشتر می‌شود.

اگر در حیاط خانه خودتان نشسته‌اید یا برای انتهای هفته به اطراف شهر سفری کرده‌اید دوربین دوچشمی 50 میلی‌متر شاید انتخاب مناسبی باشد و نباید نگران سنگینی آن باشید.

زمانی که اولین دوربین دوچشمی خود را می‌خواستم خرید کنیم توصیه شد که قطر عدسی شیئی باید 5 برابر بیشتر از عدد بزرگنمایی دوربین باشد (50×10) پس اگر دوربینی با بزرگنمایی 8 انتخاب می‌کنید قطر عدسی شیئی شما بایستی 40 میلی‌متر حداقل باشد (40×8) بایستی در نظر بگیریم که در این سالها کیفیت قطعات اپتیکی بسیار بیشتر شده‌اند و نیازی نیست که از این قانون قدیمی تبعیت کنید و این مسئله حداقل برای دوربین‌های دوچشمی‌های بالای 000/200 تومان صدق می‌کند.

در مقایسه دوربین دوچشمی‌های 40 تا 50 میلی‌متر و دوربین‌های دوچشمی کامپکت (کوچک) معمولاً حدود 30 میلی‌متر قطر عدسی شیئی دارند. باید گفت که این دوچشمی‌ها (قطر عدسی شیئی 32، 30 یا 25میلی‌متر دارند) و بسیار سبک‌اند اما گردآوری نور کمی‌دارند و در دست خوب جا نمی‌گیرند.

بنابراین اگر می‌خواهید یک دوربین دوچشمی بخرید حتماً قطر عدسی شیئی 40 میلی‌متر به بالا را انتخاب کنید. دوچشمی‌های معروف برای پرنده‌نگری 40×8، 42×8 یا 45×8 اند و دوربین‌های دوچشمی30میلی‌متر هم کوچک‌ترین اندازه‌ای هستند که می‌توانید برای پرنده نگری انتخاب کنید. اگر اغلب از دوربین دوچشمی برای دیدن پرندگان بزرگ در شرایط طبیعی با نور کم استفاده می‌کنید (جنگل‌های انبوه و متراکم و زمان طلوع و غروب خورشید). بایستی دوچشمی با قطر عدسی شیئی بزرگتری داشته باشیم بنابراین نسبت به مدل‌های قبلی گردآوری نور بیشتر و تصویر بهتر با جزئیات بیشتری خواهیم داشت. و این در زمانی که نور طبیعی کاهش می‌یابد بسیار بیشتر به چشم می‌آید. یادتان باشد یک دوربین دو چشمی 42 میلی متر خوب با عدسی با کیفیت بهتر از یک دوچشمی 50 میلی‌متر ارزان قیمت خواهد بود.

یادآوری می‌کنم که اگر اندازه‌ای قطر عدسی شیئی بزرگ‌تر شود نور بیشتر، وزن بیشتر و قیمت بیشتری نسیب شما می‌شود.

خروجی مردمک یا Exitpupil

خروجی مردمک قطر نور ورودی قابل مشاهده از داخل چشمی به میلی‌متر است. که با تقسیم قطر عدسی شیئی بر میزان بزرگنمایی بدست می‌آید. بنابراین دوچشمی 50×10 خروجی مردمکی معادل 5 میلی‌متر(10/50= خروجی مردمک به میلی‌متر) و دوچشمی 32× 8 خروجی معادل 4 میلی‌متر خواهد داشت. زمانی که دوچشمی خود را نگه داشته‌اید این نوار نور را در مسیر چشمی‌های دوربین می‌توانید ببنید و اگر از بالا درون چشمی‌ها را نگاه کنید یک دایره سفید کوچکی در هر چشمی خواهید دید.

این دایره نور تصویر بزرگنمایی شده‌ایی است که از دوربین‌ دوچشمی خارج می‌شود و به چشمان شما می‌رسد. قطر بیشتر این مردمک دید بهتری نسیب بیننده این تصاویر در نور کمتر خواهد کرد.

بین 4 تا 7 میلی‌متر قطر مردمک چشم انسان است که این بستگی به سن و میزان نور موجود در محیط دارد. پس عملاً خروجی مردمک بزرگتر معادل ظرفیت جمع‌آوری نور بیشتر است و سوژه شما هم در مقابل روشن‌تر و شفاف‌تر خواهد بود.

اگر خروجی مردمک دوچشمی نزدیک به اندازه مردمک چشمی ما باشد پیدا کردن سوژه‌ها و تصاویر مشکل‌تر خواهد شد. برای مثال در نور مناسب روز قطر مردمک چشم 2 تا 3 میلی‌متر است و دوربین‌های دوچشمی 21×8 خروجی مردمک‌شان 6/2 میلی‌متر است بنابراین کار دیدن تصاویر مشکل می‌شود چون چشم ما باید این میزان خروجی را درست با مردمک چشم تطبیق دهد. فرض کنید با این دوچشمی می‌خواهید پرستو دریائی را در حالی که روی قایق پرتلاطمی هستید ببینید که البته با این دوچشمی کوچک چیزی نسیبتان نخواهد شد.

برای پرنده نگری بطور کلی بایستی دوچشمی با خروجی مردمک 4 انتخاب کرد و اگر در جنگل متراکم، صبحدم با نور کم و یا هنگام غروب به دنبال دیدن پرنده‌ها یا سوژه خود هستید خروجی مردمک دوربین دوچشمی بایستی 5 میلی‌متر باشد.

دو نوع منشور در حال حاضر برای دوچشمی‌ها متصور می‌شویم

دوچشمی‌هایی با منشور porro که مسیر عبور نورشان z مانند است و بدین ترتیب عدسی شیئی خارج از محور چشمی‌هاست و در نتیجه دوربین‌های دوچشمی با این منشور بدنه‌ای بزرگتر از دوربین‌های دوچشمی با منشور roof دارند.

دوچشمی‌های با منشور roof دارای منشورهایی هستند که روی هم قرار می‌گیرند و تقریباً عدسی شیئی در یک خط مقابل چشمی دوربین قرار می‌گیرد. در نتیجه بنده این دوربین‌ها صاف و کم حجم‌تر از دوربین‌هایی با منشور porro خواهند بود.

بخاطر فن‌آوری گران‌تری که این دوچشمی‌ها دارند همیشه دوربین‌های دوچشمی با منشور roof گران‌تر از دوچشمی‌ها با منشور porro هستند. دوچشمی‌ها با منشور porro برای پرنده‌نگری در بهترین کیفیت را می‌توانید تا 300000 تومان خرید کنید اما دوچشمی با منشور roof با کیفیت خوب از 250000 تومان شروع می‌شوند و تا چند میلیون تومان ارزش دارند. پس در انتخاب دوربین دوچشمی با منشور roof یا porroبایستی به بودجه خودتان نگاه کنید.

از لحاظ کیفیت تصاویر تفاوتی در این دوربین‌ها دیده نمی‌شود اما راحتی، در دسترس و جمع و جور بودن دوربین‌های دوچشمی با منشور roof نقطه برتری این نوع دوچشمی‌هاست که شاید برای برخی از دوستداران دوربین دوچشمی قابل چشم پوشی نباشد.

دوچشمی با منشور roof

دوچشمی با منشور porro

یکدست و باریک

زاویه‌دار و قطور

سبک

سنگین

فوکوس داخلی – عایق‌بندی و ضدآب کردن راحت‌تر

فوکوس خارجی – عایق‌بندی کمتر و ضدآب کردن سخت‌تر و عبور راحت‌تر غبار به داخل دوربین دوچشمی

میدان دید کمتر

میدان دید بیشتر

عمق دید (دید سه‌بعدی) کمتری دارند چون عدسی‌ها به هم نزدیک‌ترند

عمق دید (دید سه بعدی) بیشتری ایجاد می‌کند

چون عدسی‌ها از هم فاصله بیشتری دارند

با اندود خاصی که روی عدسی و منشور انجام می‌شود می‌تواند مانند دوچشمی‌ها با منشور porro شفاف باشند

ظرفیت جمع‌آوری نور بیشتری دارد پس شفاف‌تر است

منشورهای مجزا روی هم کانونی می‌شوند و درست مانند یک منشور محور مشترکی دارند در این طراحی در هنگام ضربه خوردن دوچشمی کمتر منشورها از هم خطی خارج می‌شوند.

در این دوچشمی که هر چشمی 2 منشور مجزا دارد در هنگام افتادن دوربین دوچشمی روی زمین و جابجایی منشورها کار هم خطی و از بین بردن دوبینی را سخت‌تر می‌کند.

بهای بیشتری در مقایسه با دوچشمی‌های porro باید بپردازید تا صاحب دوربین دوچشمی هم کیفیتی شوید

با مبلغ کمتری نسبت به دوچشمی‌ها با منشور roofصاحب دوربین دوچشمی porro با کیفیت‌تری می‌شوید

فوکوس نزدیک

فوکوس نزدیک کوتاه‌ترین فاصله‌ایی که می‌توانید با دوچشمی سوژه‌ایی را با تصویر واضح رویت کنید طبق یک قانون کلی هرچقدر بزرگنمایی افزایش یابد حداقل فاصله برای دیدن یک سوژه افزایش می‌یابد برای مثال دوربینی که بزرگنمایی 7 دارد شاید فاصله نزدیکتری را نسبت به دوربینی با بزرگنمایی 15 نشان دهد.

اما این خصوصیت بیشتر مورد نظر پرنده‌نگران، حشره‌شناسان، دوستداران طبیعت و علاقه‌مندان به طبیعت است. این طیف از مردم دوستداران از فواصل نزدیک هم جانوران را ببینید تا زیبایی آنها بیش از پیش نمودار شود. یادآور می‌شوم که بهترین فاصله برای دیدن جزئیات بدن و پرهای یک پرنده دیدن آن از فاصله 5/4 تا 5 متری است. برای مثال دیدن پروانه‌ها از این فاصله بسیار جذاب است. پس قابلیت دیدن سوژه‌ها از نزدیک برای دوربین دوچشمی یک مزیت است.

تنظیم تصویر (فوکوس آسان)

دوچشمی پرنده نگری یا طبیعت گردی بایستی به راحتی فوکوس شود و تصویر شفافی ارائه دهد چون بیشتر پرندگان و جانداران ممکن است خیلی سریع از جلوی ما عبور کنند پس زمان کمی در اختیار داریم تا آنها را رویت کنیم. بهترین و راحترین فوکوس در دوربین‌هایی است که پیچ فوکوس آنها با یک یا یک و نیم دور گردش از فواصل دور تا نزدیک تصویر ار تنظیم کنند و

در پرنده‌نگری بهتر است که از دوچشمی‌های با فوکوس مرکزی (cf) استفاده کنیم چون این گونه دوربین‌های دوچشمی سریعتر فوکوس می‌دهند. برخی از دوچشمی‌ها فوکوس مجزا دارند که برای هر چشمی تنظیمی مجزا خواهد داشت در این ابزارها فوکوس از فاصله 9 متر به جلو بایستی تغییر کند و شما مجدداً چشمی خود را بچرخانید تا تصویر واضح گردد. که این کار برای دوچشم زمان زیادی را تلف می‌کند. دوباره باید بگوئیم که دوچشمی‌های گران‌تر فوکوس‌های سریع‌تر و بهتری هم دارند و این بستگی به بودجه شما در هنگام خرید دارد.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی